Tarieven

Vanaf 1 januari 2018 is er een nieuwe prestatielijst. De verzekeraars willen zo gunstig mogelijk inkopen om het voor hun verzekerden betaalbaar te houden.

Zij bieden ons overeenkomsten aan om voor een bepaald vast tarief hun verzekerden te behandelen. Daardoor is het tarief wat gedeclareerd wordt afhankelijk van waar u verzekerd bent.

Wij hebben contracten met de meeste verzekeraars. Dit betekent dat wij uw rekening direct kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar. De nota van uw eigen bijdrage ontvangt u dan ook van uw verzekeraar.

Klik hier voor de tarieven van 2018

Wij repareren uw gebitsprothese terwijl u wacht!

Het volledig kunstgebit

Een kunstgebit gemaakt op een kaak waarin geen tanden of kiezen meer zitten wordt voor 75% vanuit de basisverzekering vergoed. De overige 25% is uw eigen bijdrage.

Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft krijgt u ook nog een geheel of gedeeltelijke vergoeding van uw eigen bijdrage.

Gedeeltelijke Prothese

Partiële protheses gemaakt voor een kaak waarin nog tanden of kiezen staan worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen een aanvullende tandartsverzekering komt u in deze kosten tegemoet.

Reparaties en opvullen van uw kunstgebit

Reparaties en rebasen (opnieuw passend maken) van een prothese gemaakt op een kaak waarin geen tanden of kiezen meer zitten,  worden volledig vergoed door de basisverzekering.

Eigen Risico

Het wettelijke eigen risico (€ 385,- per kalenderjaar) is van toepassing op alle vergoedingen die plaatsvinden vanuit de basisverzekering. Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering vallen dus buiten het wettelijke eigen risico.

Kom vrijblijvend langs of neem telefonisch contact met ons op voor een exacte opgave van uw eventuele kosten.